Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

21:25
21:24
3483 4132
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaPicki91 Picki91
20:06
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPartOfMe PartOfMe
20:02
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaovermind overmind

June 21 2015

21:27

June 20 2015

08:27

June 19 2015

10:36
4230 155d 500

June 18 2015

06:30
Uwierz, wytrzymaj, umiesz zatrzymać rezygnację
i zrezygnować z niej, zamiast rezygnować z nas.
Nie trać mnie, nawet jeśli chcesz końca i masz rację.
— Bisz
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart
06:23
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe vianowelovestory nowelovestory

June 15 2015

12:53
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
12:52
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis vianowelovestory nowelovestory

June 14 2015

15:24
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/

June 12 2015

22:05
Podczas gdy rozmawiasz z drugim człowiekiem, a ten wymienia Ci swoje wady zamiast zalet, powinieneś zrobić wszystko by pozostać już na zawsze z Tą osobą.
— Silent Soul

June 11 2015

22:05
22:00
21:57
6932 2c59 500
21:44
1469 a079 500
Reposted fromcuty cuty viaPicki91 Picki91
21:44
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viacytaty cytaty
21:43
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
21:29
8315 d8b8
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...