Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

23:20
23:20

July 01 2015

14:37
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viastaystrongangie staystrongangie

June 30 2015

22:15
Reposted fromheima heima via100suns 100suns

June 29 2015

20:05
20:04
4017 305e 500
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viacytaty cytaty
15:24
15:23
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viapie-in-the-sky pie-in-the-sky

June 27 2015

21:42
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
13:03
13:03
Reposted fromkonbeto konbeto viaonlythebrave onlythebrave
13:02
1146 5d74 500
13:02
13:01
1247 e4a5
12:59
5653 8469
Reposted fromscorpix scorpix viaPicki91 Picki91
12:52
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk

June 25 2015

21:28
Mamy zdrowo popieprzone priorytety i nie dbamy o rzeczy, które są blisko. Wierzymy w złudzenie, że będziemy je mieć zawsze
— Volantification
21:28
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
21:27
1638 3ed3
Reposted fromxalchemic xalchemic
21:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...